Våre tjenester.

Idrettsregnskap.no består av autoriserte regnskapsførere og erfarne rådgivere. Hos oss får du personlige råd, samt tilgang til våre elektroniske systemer, hvis dere ønsker. Alle bilag skannes, regnskapet oppbevares elektronisk og du får tilgang til systemet med en enkel login.

I tillegg til regnskapstjenester kan vi hjelpe deg med momskompensasjon, søknad om spillemidler og god kunnskap om andre stønadsordninger for idretten. Vi har bred erfaring og bistår personlig med våre råd om idrettsregnskap, økonomi og muligheter.
Spesialkunnskap om økonomiprosesser innen idrett.

Spesialkunnskap om økonomiprosesser innen idrett.

Ønsker dere å gjøre noen av oppgavene selv blir vi enig om dette.

Vi hjelper gjerne til i budsjettprosessen eller med andre oppgaver som dere ønsker at vi tar hånd om.

Alle bilag skannes i Tripletex i henhold til krav til oppbevaring av regnskapsmateriale.